(ट्रायल) भनेको के हो ? यो कसरी कहाँ लिईन्छ ? अन्तिम नतिजा प्रकाशन कसरी गरिन्छ ?

115

काठमाडौं /  सवारी चलाक प्रमाणपत्रको लागि लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको सामान्यतया बढीमा १ हप्ताभित्र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइन्छ । अन्तरवार्ता सहितको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) परिक्षा समितिले तोके बमोजिमको स्थान, समय र मितिमा लिइन्छ ।

प्रयोगात्मक परिक्षामा परिक्षार्थीले सवारी साधन चलाउन सक्ने नसक्ने वारेमा प्रयोगात्मक विधिवाट परिक्षा लिईन्छ । यसका सम्पूर्ण गतिविधिलाई सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था विभागबाट समेत सिसिटिभी मार्फत अवलोकन गरि पारदर्शी परिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ । ट्रयाक्टर तथा पावर टिलरको लागि दरखास्त दिने दरखास्तवालाहरुको योग्यता परीक्षण अन्तरवार्ता सहितको प्रयोगात्मक परीक्षाबाट गरिन्‍छ ।

लिखित परीक्षा र अन्तरवार्तासहितको प्रयोगात्मक परीक्षासमेतबाट उत्तिर्ण भइ अन्तिम छनौटमा परी समितिबाट सिफारिस भएका व्यक्तिमात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् । प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न भएको भोलीपल्ट सफल परीक्षार्थीहरुको नतिजा कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरीन्छ ।

परिक्षा समितिबाट सिफारिस भएका योग्य व्यक्तिहरुलाई परीक्षाफल प्रकाशित भएको मितिले बढीमा १ हप्ताभित्र निजहरुबाट नियमावली बमोजिम लाग्ने चालक अनुमतिपत्र जारी दस्तुर बुझाएको निस्सा र उर्त्तिण भएको रोल नं। आदि साथ पेश भएपछि कार्यालयमा खडा गरी राख्नुपर्ने सम्पुर्ण अभिलेखहरु तयार गरी फाइलमा सम्बन्धित व्यक्तिको दरखास्त फाराम र सोसाथ पेश गरेका सम्पूर्ण कागजातहरु सुरक्षित राखि सम्बन्धित कार्यालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट चालक अनुमतिपत्र प्रदान हुन्छ ।

चालक अनुमतिपत्र कुन प्रकारको सवारी चलाउनका लागि जारी भएको हो उक्त प्रकारको सवारीबाहेक अन्य सवारीको नामको अगाडिको प्रकोष्टमा स्थायी मसी भएको मार्कर कलमले रातो मसी लगाईनेछ । यातायात व्यवस्था विभाग

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here