रुस बन्याे काेभिड १९ विरुद्धको भ्याक्सिन अभियान चलाउने पहिलो देश

13
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 9, 2020: A medical worker gives a volunteer a trial vaccine against COVID-19 at Moscow's N62 Outpatient Clinic in a post-registration phase of testing. Sergei Bobylev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Æåíùèíà âî âðåìÿ âàêöèíàöèè äîáðîâîëüöåâ â ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèíêå ¹62 â ðàìêàõ ïîñòðåãèñòðàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ âàêöèíû îò êîðîíàâèðóñà. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

एजेन्सी – रुसले सर्वसाधारणलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेको छ । राजधानी मस्कोमा भ्याक्सिन धमाधम लगाउन सुरु गरेको हो ।

रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार रुसमा अर्कोप्तासम्मा सबै क्षेत्रमा भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिनेछ । रुसी उपप्रधानमन्त्री टाटिआना गोलिकोभाको भनाई उदृत गर्दै तासले सैनिकहरुमा भ्याक्सिन अभियान चलिसकेको जनाएको छ ।

रुसले जनसंख्या, उमेर र जोखिममा काम गर्ने हेरेर भ्याक्सिन लगाउन थालेको छ । खतरामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षकलगायत भ्याक्सिन पाउने प्राथमिकतामा परेका छन् । रुसले ४२ दिनभित्र भ्याक्सिन अभियान पूरा गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसअघि रुस कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन विकास गर्ने पहिलो मुलुक बनेको थियो । रुसको गेमिलियाले स्पुतनिक भी नामको भ्याक्सिन विकास गरेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here